اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن طارمی راد
حسن طارمی راد
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه ۱. سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه (تعلیق و تحقیق)
نشریات:
۱. کتاب ماه (دین) (سردبير)
همچنین نگاه کنید
کتاب ماه (دین) کتاب ماه (دین) (سردبير)
دیوان شیخ بهائی دیوان شیخ بهائی (ترجمه آیات، احادیث و لغات عربی)