اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد سروش
احمد سروش
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری شامل مجلدات ۱. کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری شامل مجلدات (تصحیح و مقدمه)
اسرار و رموز، زبورعجم، جاویدنامه، پیام مشرق، مثنوی پس چه باید کرد، ارمغان حجاز
سرشناسه: محمد اقبال لاهوری
شاعر: محمد اقبال لاهوری
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.