اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد اقبال لاهوری
محمد اقبال لاهوری
آثار موجود در کتابخانه
۱. The Reconstruction of religious Thought in Islam
کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری شامل مجلدات ۲. کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری شامل مجلدات
اسرار و رموز، زبورعجم، جاویدنامه، پیام مشرق، مثنوی پس چه باید کرد، ارمغان حجاز
سرشناسه: محمد اقبال لاهوری
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: احمد سروش، مصحح: احمد سروش
نوای شاعر فردا ۳. نوای شاعر فردا
آثار ترجمه شده:
یادداشتهای پراکنده علامه محمد اقبال ۴. یادداشتهای پراکنده علامه محمد اقبال
مترجم: محمد ریاض
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۶۸ش.
همچنین نگاه کنید
ماهتاب شام شرق ماهتاب شام شرق