اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نزار قبانی
نزار قبانی
نزار قبانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. الی بیروت الأنثی .. مع حبی
(مقدمة و 5 قصائد)
• بیروت
۲. الأعمال الشعریة الکاملة
• 3 جلد
من قتل مدرس التاریخ ؟ ۳. من قتل مدرس التاریخ ؟
• چه کسی معلم تاریخ را کشت؟، کلیدر، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴. قصائد مغضوب علیها
۵. قصتی‌ مع‌ الشعر
الحب لا یقف علی الضوء الاحمر ۶. الحب لا یقف علی الضوء الاحمر
• عشق پشت چراغ قرمر نمی ماند، کلیدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
• الحبُّ لایقف علی الضوء الأحمر، منشورات نزار قبانی، چاپ سوم، بیروت، 1989م.
۷. دمشق
تزوجتک ... ایتها الحریه ۸. تزوجتک ... ایتها الحریه
منشورات نزار قبانی، چاپ اول، بیروت، 1988م.
الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق... ۹. الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق...
منشورات نزار قبانی، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ق.
قصائد ۱۰. قصائد
منشورات نزار قبانی، چاپ 25م، بیروت، 1981م.
کلَّ عام وأنت حبیبتي ۱۱. کلَّ عام وأنت حبیبتي
منشورات نزار قبانی، چاپ سوم، بیروت، 1981م.
حبیبتی ۱۲. حبیبتی
منشورات نزار قبانی، چاپ 24م، بیروت، 1989م.
100 رسالة حبّ ۱۳. 100 رسالة حبّ
منشورات نزار قبانی، چاپ 14م، بیروت، 1988م.
سیبقي الحبُّ سیَّدي .. ۱۴. سیبقي الحبُّ سیَّدي ..
منشورات نزار قبانی، چاپ سوم، بیروت، 1987م.
هل تسمعین صهیل احزاني؟ ۱۵. هل تسمعین صهیل احزاني؟
منشورات نزار قبانی، چاپ اول، بیروت، 1991م.
أحلی قصائدي ۱۶. أحلی قصائدي
منشورات نزار قبانی، چاپ 13م، بیروت، 1986م.
آثار ترجمه شده:
۱۷. در بندر آبی چشمانت...
گزینه‌ شعرهای‌ عاشقانه‌
مترجم: احمد پوری
نشر چشمه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
جمهوری در اتوبوس ۱۸. جمهوری در اتوبوس
مترجم: حسن فرامرزی
دستان، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.