اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر سجادی
جعفر سجادی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ معارف اسلامی ۱. فرهنگ معارف اسلامی
شامل اصطلاحات‌ مربوط به‌ علوم‌ فلسفه‌، منطق‌، فقه‌، اصول‌، کلام‌، تفسیر، هیئت‌، نجوم‌، ملل‌ و نحل‌، گاه‌شماری‌، ادبیات‌
شرکت مولفان و مترجمان ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 3 جلد
شرکت مولفان و مترجمان ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، 4 جلد
شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق ۲. شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق
فلسفه، تهران، ۱۳۶۳ش.
فرهنگ علوم فلسفی و کلامی ۳. فرهنگ علوم فلسفی و کلامی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵ش.
مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی مشهور به ملاصدرا ۴. مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی مشهور به ملاصدرا
نهضت زنان مسلمان، چاپ دوم، تهران، ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ش.
ترجمه و شرح حکمة الاشراق ۵. ترجمه و شرح حکمة الاشراق
• حکمة الاشراق، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، تهران، خرداد ۱۳۶۶ش.
ترجمه:
ترجمه فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال ۶. ترجمه فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال (ترجمه و تعلیق و مقدمه)
• فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال، انجمن فلسفه ایران، تهران، مهر ۱۳۵۸ش.
ویراستاری و مقدمه:
الاسراء الی مقام الاسری ۷. الاسراء الی مقام الاسری (مقدمه)
نویسنده: محی الدین ابن عربی
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح:
۸. کلیله و دمنه (شارح اشعار عربی)
با مقابله چاپ آقای عبدالعظیم قریب و تطبیق چندین نسخه معتبر چاپی و خطی
نویسنده: نصرالله منشی
انتشارات علمی، تهران، ۴ خرداد ۱۳۶۸ش.