اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد عباسی
محمد عباسی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دیوان کامل شمس تبریزی ۱. دیوان کامل شمس تبریزی (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• کلیات دیوان شمس تبریزی، نشر طلوع، بی جا، ۲ش.
کلیات دیوان هاتف اصفهانی ۲. دیوان هاتف اصفهانی (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
شاعر: احمد هاتف اصفهانی
• کلیات دیوان هاتف اصفهانی، مکتبة فخراوی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
ویراستاری و مقدمه:
مثنوی معنوی ۳. مثنوی معنوی (مقدمه)
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• دوره کامل مثنوی معنوی از روی‌ چاپ‌ ۱۹۳۳ - ۱۹۲۵ میلادی‌، لیدن‌ (هلند)، نشر طلوع، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: رینولد الین نیکلسون