اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خشایار خطیر
خشایار خطیر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. آئین دوست یابی
انتشارات جاویدان، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.