اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس ظهیری
عباس ظهیری
آثار موجود در کتابخانه
شرح:
المعتبر فی شرح المختصر ۱. المعتبر فی شرح المختصر
شرح‌ فارسی‌ مبسوط بر کتاب‌ مختصر المعانی للعلامه تفتازانی