اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی سهیلی
مهدی سهیلی
آثار موجود در کتابخانه
۱. چشمان تو در آینه اشک
نشر پوپک، تهران، ۱۳۶۳ش.
بزم شاعران ۲. بزم شاعران
مجموعه شعرها و خاطرات شاعران
انتشارات کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۵ش.