اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر صانعی دره بیدی
منوچهر صانعی دره بیدی
آثار موجود در کتابخانه
زندگینامه علامه فقید محمدحسین قاضی طباطبائی تبریزی ۱. زندگینامه علامه فقید محمدحسین قاضی طباطبائی تبریزی
ترجمه:
منطق ۲. منطق
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
انتشارات حکمت، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۴۰۶ق.
قواعد هدایت ذهن ۳. قواعد هدایت ذهن
نویسنده: رنه دکارت
دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
اصول فلسفه ۴. اصول فلسفه
الهدی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
فریدریش شلایر ماخر ۵. فریدریش شلایر ماخر
گروس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: فرزانه وزوایی و طالب یوسفی
ترجمه الجوهر النضید ۶. ترجمه الجوهر النضید
شرح‌ بخش‌ منطق‌ تجرید خواجه‌نصیرالدین‌طوسی‌
نویسنده: علامه حلی
• الجوهر النضید، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۵ش.