اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله شمس الدین واعظی
آیة الله شمس الدین واعظی
آثار موجود در کتابخانه
الکشف الجلی فیما رو‌ی‌ ‌عن‌ ‌ابی‌‌الاسود ‌الدولی‌ ۱. الکشف الجلی فیما رو‌ی‌ ‌عن‌ ‌ابی‌‌الاسود ‌الدولی‌
دار البیان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
تقریر:
رسالة فی التقیة ۲. رسالة فی التقیة
رسالة فی الربا ۳. رسالة فی الربا
سرشناسه: شمس الدین واعظی
نویسنده: مجتبی سویج
مکتبة آیة الله شمس الدین الواعظی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.