اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمدحسین طباطبائی یزدی
سید محمدحسین طباطبائی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
الموجز فی تاریخ النبی و الائمة (علیهم السلام) ۱. الموجز فی تاریخ النبی و الائمة (علیهم السلام)
نشر سپاس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.