اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله میرزا علی مشکینی اردبیلی
آیة الله میرزا علی مشکینی اردبیلی
آثار موجود در کتابخانه
۱. دروس فی الاخلاق
۲. الزواج فی الاسلام
الهادی الی موضوعات نهج البلاغه ۳. الهادی الی موضوعات نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
۴. نظریة التطور فی القرآن
تحریر المعالم معد للشروع فی اصول الفقه ۵. تحریر المعالم معد للشروع فی اصول الفقه
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۰۶ق.
ویراستاری و مقدمه:
واژه های اخلاقی منتخب از اصول کافی ۶. واژه های اخلاقی منتخب از اصول کافی (مقدمه)
تلخیص و تنظیم شده از قسمت دوم
گردآورنده: ابراهیم پیشوائی ملایری
یاسر، قم، ۱۳۶۱ش.
آثار ترجمه شده:
مجموعه سه کتاب نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن ۷. مجموعه سه کتاب نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن
مترجم: احمد جنتی
دفتر نشر الهادی، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۷ش.