اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد پیمان
محمد پیمان
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی ۱. کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی
شاعر: ملا محسن فیض کاشانی
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: علی صفیر