اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی صفیر
علی صفیر
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی ۱. کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی (مقدمه)
سرشناسه: محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی
شاعر: ملا محسن فیض کاشانی
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: محمد پیمان