اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن هاشمی
محسن هاشمی
آثار موجود در کتابخانه
۱. دوران مبارزه هاشمی رفسنجانی (تألیف و اشراف و نشر)
دوران مبارزه، خاطرات، تصویرها، اسناد، گاهشمار
سرشناسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
• هاشمی رفسنجانی، چاپ اول، 2 جلد
۲. به سوی سرنوشت
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1363
دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
قصیده ی برده ی بوصیری ۳. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة (ویراستاری)
نویسنده: محمدبن سعید بوصیری
مترجم: قیس آل قیس، محمدرضا عادل
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: مجتبی حسینی