اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمیدرضا قلیچ خانی
حمیدرضا قلیچ خانی
حمیدرضا قلیچ خانی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان فروغی بسطامی(بر اساس ده نسخه خطی) ۱. دیوان فروغی بسطامی(بر اساس ده نسخه خطی)
شاعر: عباس فروغی بسطامی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنر های وابسته ۲. فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنر های وابسته
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته ۳. رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
درآمدی بر خوشنویسی ایرانی ۴. درآمدی بر خوشنویسی ایرانی
فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
تصحیح و تحقیق:
مرآت الاصطلاح آنندرام مخلص ۵. مرآت الاصطلاح آنندرام مخلص (تصحیح و مقدمه)
ویراستاری و مقدمه:
خوشنویسان استانبول ۶. خوشنویسان استانبول (ویراستاری)
نویسنده: سلیمان بِرک
مترجم: مهدی قربانی، ثریا منیری
پیکره، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.