اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدصادق سجادی
محمدصادق سجادی
آثار موجود در کتابخانه
بزم آوردی دیگر ۱. بزم آوردی دیگر
تاریخ برمکیان ۲. تاریخ برمکیان
سرشناسه: محمدصادق سجادی
تصحیح و تحقیق:
۳. جغرافیای حافظ ابرو (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: عبدالله بن لطف الله حافظ ابرو
نویسنده: عبدالله حافظ ابرو
بنیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
اشراف و نشر:
التجرید فی اصول الفقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری) ۴. التجرید فی اصول الفقه
چاپ نسخه برگردان براساس نسخه کتابخانه بادلیان (شماره مجموعه عربی 103 e)
نویسنده: محمود ملاحمی خوارزمی
• التجرید فی اصول الفقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری)، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، اشراف: دکتر حسن انصاری و زابینه اشمیتکه و سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، با مقدمه: دکتر حسن انصاری و زابینه اشمیتکه