اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد فشارکی
محمد فشارکی
آثار موجود در کتابخانه
۱. بدیع
سرشناسه: محمد فشارکی
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲. عروض سیفی و قافیه جامی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۷۲ش.، مصحح: ایچ بلاخمان