اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ماهدخت بانو همایی
ماهدخت بانو همایی
آثار موجود در کتابخانه
۱. یادداشتهای استاد علامه جلال الدین همایی در باره معانی و بیان
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
تاریخ اصفهان ۲. تاریخ اصفهان
هنر و هنرمندان‌
نویسنده: جلال الدین همایی
ترجمه:
عرفای اسلام ۳. عرفای اسلام
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
اشراف و نشر:
تاریخ اصفهان ۴. تاریخ اصفهان (کوشش در نشر)
مجلد ابنیه و عمارات و فصل تکایا و مقابر
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.