اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالقاهر جرجانی
عبدالقاهر جرجانی
آثار موجود در کتابخانه
دلائل الاعجاز فی علم المعانی ۱. دلائل الاعجاز فی علم المعانی
سرشناسه: عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی
اسرار البلاغة فی علم البیان ۲. اسرار البلاغة فی علم البیان
سرشناسه: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1988م.، با تعلیق: سید محمد رشید رضا، مصحح: محمد عبده
المقتصد فی شرح الایضاح ۳. المقتصد فی شرح الایضاح
وزارة الثقافة و الاعلام، عراق، 1982م.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
یحیی خطیب تبریزی یحیی خطیب تبریزی (شاگرد)