اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن سادات ناصری
حسن سادات ناصری
آثار موجود در کتابخانه
هزار سال تفسیر فارسی ۱. هزار سال تفسیر فارسی
سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات
سرشناسه: حسن سادات ناصری
نویسنده: منوچهر دانش پژوه
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲. شاهنامه خوانی (مجموعه مقالات)
تصحیح و تحقیق:
دیوان مولانا محتشم کاشانی ۳. دیوان مولانا محتشم کاشانی (تعلیق)
شامل رساله جلالیه، نقل عشاق، قصاید، غزلیات، مناقب، مراثی، قطعات، رباعیات، مثنویات،بانضمام زندگی نامه از حسن سادات ناصری
سرشناسه: علی بن احمد محتشم کاشانی
شاعر: محتشم کاشانی
همچنین نگاه کنید
دیوان مولانا محتشم کاشانی دیوان مولانا محتشم کاشانی