اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناصر موفقیان
ناصر موفقیان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. اینشتین و شاعر
در جست و جوی انسان کیهانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
حاصل عمر ۲. حاصل عمر
44 مقاله و رساله از متفکری ممتاز
تجدد و تشخص ۳. تجدد و تشخص
جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.