اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا داوری اردکانی
رضا داوری اردکانی
آثار موجود در کتابخانه
فارابی ۱. فارابی
سرشناسه: رضا داوری
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌) ۲. شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌)
۳. درباره غرب
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴. درباره علم
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵. مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی
نهضت زنان مسلمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
ترجمه:
۶. چند نامه به دوست آلمانی
با مقدمه ای درباره افکار و آثار کامو
فلسفه در قرن بیستم ۷. فلسفه در قرن بیستم
نشریات:
۱. نامه فرهنگ (سردبير)
آثاری درباره رضا داوری اردکانی:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی
گردآورنده: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
نامه فرهنگ نامه فرهنگ (سردبير)
فیلسوف فرهنگ فیلسوف فرهنگ