اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پرویز بابایی
پرویز بابایی
آثار موجود در کتابخانه
کلیات خمسه نظامی ۱. کلیات خمسه نظامی
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
دیوان کامل شمس تبریزی ۲. دیوان کامل شمس تبریزی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• کلیات دیوان شمس، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر