اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدیوسف ریاضی هروی
محمدیوسف ریاضی هروی
آثار موجود در کتابخانه
عین الوقایع ۱. عین الوقایع
تاریخ‌ ‌افغانستان‌ در سالها‌ی‌ ۱۲۰۷ - ۱۳۲۴ ق‌
به کوشش: محمد آصف فکرت
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
• تاریخ افغانستان
عین الوقایع ۲. عین الوقایع
سرشناسه: محمد یوسف ریاضی