اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد خلیل مرعشی صفوی
محمد خلیل مرعشی صفوی
آثار موجود در کتابخانه
مجمع التواریخ ۱. مجمع التواریخ
در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال‌ ۱۲۰۷ هجری‌ قمری‌
سرشناسه: محمدخلیل بن داود مرعشی صفوی
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: عباس اقبال آشتیانی