اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کریم فیضی
کریم فیضی
آثار موجود در کتابخانه
فیلسوف عدالت ۱. فیلسوف عدالت
نگرشی به زندگی علمی و عملی علامه حکیمی
دلیل ما، قم، ۱۳۸۳ش.
قرآن، نماد حیات معقول ۲. قرآن، نماد حیات معقول
تصحیح و تحقیق:
تذکره شاه طهماسب ۳. تذکره شاه طهماسب (تصحیح)
سرشناسه: طهماسب‌ صفوی‌ اول‌، شاه‌ ایران‌، ق‌۹۸۴ - ۹۱۹
نویسنده: طهماسب صفوی
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
غلامحسین ابراهیمی دینانی غلامحسین ابراهیمی دینانی (استاد)