اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهرداد بهار
مهرداد بهار
آثار موجود در کتابخانه
۱. پژوهشی در اساطیر ایران
سرشناسه: مهرداد بهار
آگاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، ویراستار: کتایون مزداپور
ادیان آسیایی ۲. ادیان آسیایی
نشر چشمه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۶ش.
آثاری درباره مهرداد بهار:
یاد بهار ۱. یاد بهار
یادنامه‌ دکتر مهرداد بهار (مجموعه‌ مقالات‌)
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: مهشید میرفخرایی و علی محمد حق شناس و کتایون مزداپور