اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهشید میرفخرایی
مهشید میرفخرایی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
یاد بهار ۱. یاد بهار (ویراستاری)
یادنامه‌ دکتر مهرداد بهار (مجموعه‌ مقالات‌)
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: علی محمد حق شناس و کتایون مزداپور