اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوتراب نوری
ابوتراب نوری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
سفرنامه تاورینه ۱. سفرنامه تاورینه
سرشناسه: ژان باپتیست تاورنیه
نویسنده: ژان باپتیست تاورنیه
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: حمید شیرانی