اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ژان باپتیست تاورنیه
ژان باپتیست تاورنیه
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
سفرنامه تاورینه ۱. سفرنامه تاورینه
سرشناسه: ژان باپتیست تاورنیه
مترجم: ابوتراب نوری
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: حمید شیرانی