اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فاطمه صنعتی نیا
فاطمه صنعتی نیا
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. برگزیده منطق الطیر عطار (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
• منطق الطیر عطار، انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: کامل احمدنژاد