اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بدرالدین کتابی
بدرالدین کتابی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مجموعه مقالات بدرالدین کتابی به مناسبت دومین سال درگذشت به ضمیمه یادنامه
سرشناسه: بدر الدین کتابی
نوین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: دکتر محمد خوانساری