اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهاءالدین خرمشاهی
بهاءالدین خرمشاهی
بهاءالدین خرمشاهی
آثار موجود در کتابخانه
حافظ نامه ۱. حافظ نامه
شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ
فرهنگ موضوعی قرآن ۲. فرهنگ موضوعی قرآن
سرشناسه: کامران فانی
نویسنده: کامران فانی
انتشارات ناهید، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
فرار از فلسفه ۳. فرار از فلسفه
زندگینامه‌ خود نوشت‌ فرهنگی‌
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی ۴. نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی
پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌) ۵. پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
قرآن پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی) ۶. قرآن پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی)
مرکز نشر فرهنگی مشرق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
تفسیر و تفاسیر جدید ۷. تفسیر و تفاسیر جدید
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
چارده روایت ۸. چارده روایت
مجموعه مقاله درباره شعر و شخصیت حافظ
کتاب پرواز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۹. سهم ایرانیان در تفسیر قرآن
• مقالات فارسی - 54، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
۱۰. نبض شعر
مجموعه نقد شعر بر هجده شاعر از شاملو تا هیوا مسیح
روشن مهر، تهران، ۱۳۸۳ش.
از سبزه تا ستاره ۱۱. از سبزه تا ستاره
مقالات و مباحثی در زمینه قرآن‌پژوهی، حافظ‌پژوهی ، فلسفه/عرفان/دین‌پژوهی ، ادبیات قدیم و جدید، نقد کتاب و طنز و شعر
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۶ش.
۱۲. حافظ حافظه ماست
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی ۱۳. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی
• 2 جلد
۱۴. حیات دوباره ی دیروز
درباره رباعی های ایرج زبردست
به کوشش: محمد اجاقی
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۵ش.
محقق نامه ۱۵. محقق نامه
مقالات تقدیم شده به مهدی محقق...به مناسبت گذشت هفتاد سال زندگی و پنجاه سال خدمات علمی و فرهنگی و دانشگاهی
به کوشش: جویا جهانبخش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
سیر بی سلوک ۱۶. سیر بی سلوک
مباحثی در زمینه دین، فلسفه، زبان، نقد و نشر
انتشارات ناهید، تهران، ۱۳۷۶ش.
بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم ۱۷. بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم
موسسه فرهنگی ترجمان وحی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
ترجمه:
تاریخ فلسفه ۱۸. تاریخ فلسفه (مترجم جلد 8)
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
۱۹. علم و دین
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌) ۲۰. خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌)
۲۱. عرفان و فلسفه
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر ۲۲. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۲۳. درد جاودانگی (سرگذشت سوگناک زندگی)
نشر البرز، تهران، ۱۳۷۰ش.
ویراستاری و مقدمه:
دایرة المعارف تشیع ۲۴. دایرة المعارف تشیع (ویراستاری)
بنیاد ‌اسلامی‌ طا‌هر، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، ویراستار: احمد صدر حاج سید جوادی و کامران فانی
کلیات خمسه نظامی ۲۵. کلیات خمسه نظامی (ویراستاری)
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
• خمسه نظامی، دوستان، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: سامیه بصیرمژدهی
بوق اشغال ۲۶. بوق اشغال (مقدمه)
گردآورنده: روزنامه جام جم، گروه اجتماعی
روزنامه جام جم، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 4 جلد
۲۷. فلسفه دین (ویراستاری)
مترجم: بهرام راد
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح مثنوی معنوی مولوی ۲۸. شرح مثنوی معنوی مولوی (ویراستاری)
مترجم: حسن لاهوتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۳ش.، 6 جلد، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با تعلیق: حسن لاهوتی
همچنین نگاه کنید
جویا جهانبخش جویا جهانبخش
کامران فانی کامران فانی