اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرحیم گواهی
عبدالرحیم گواهی
آثار موجود در کتابخانه
سلطان عشق (نگاهی نو به واقعه عاشورا) ۱. سلطان عشق (نگاهی نو به واقعه عاشورا)
نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: مریم صفایی تنها و زینب تاجریان
ترجمه:
برگزیده افکار راسل ۲. برگزیده افکار راسل
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۰ش.
سرگذشت اندیشه ها ۳. سرگذشت اندیشه ها
شارح: علامه محمدتقی جعفری
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
تبیین آیات خداوند ۴. تبیین آیات خداوند
نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
ابعاد عرفانی اسلام ۵. ابعاد عرفانی اسلام
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
راهنمای ادیان زنده ۶. راهنمای ادیان زنده
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
۷. ریشه های انقلاب ایران
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.