اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود نجم آبادی
محمود نجم آبادی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ طب در ایران ۱. تاریخ طب در ایران
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
رساله جودیه ۲. رساله جودیه (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، همدان، ۱۳۸۳ش.
مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۳. مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی (تصحیح)
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.