اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمیرا زمردی
حمیرا زمردی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ ۱. اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ
سرشناسه: عارف تامر
نویسنده: عارف تامر
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.