اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دینشاه ایرانی
دینشاه ایرانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
گات ها ۱. گات ها (مترجم به انگلیسی )
کهن ترین بخش اوستا
سرشناسه: اوستا. یسنا. گاهان‌ (فارسی‌ - اوستایی‌)
گردآورنده: ابراهیم پورداود
مترجم: ابراهیم پورداود
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.