اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم پورداود
ابراهیم پورداود
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
گات ها ۱. گات ها
کهن ترین بخش اوستا
سرشناسه: اوستا. یسنا. گاهان‌ (فارسی‌ - اوستایی‌)
مترجم به انگلیسی: دینشاه ایرانی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.