اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جهانگیر اوشیدری
جهانگیر اوشیدری
آثار موجود در کتابخانه
۱. دانشنامه مزدیسنا
واژه نامه توضیحی آیین زرتشت
سرشناسه: جهانگیر اوشیدری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: فریدون فاطمی و شمس لنگرودی