اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن لاهوتی
حسن لاهوتی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
شکوه شمس ۱. شکوه شمس
سیری در آثار و افکار مولانا جلال الدین رومی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی
۲. محمد، رسول خدا
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح مثنوی معنوی مولوی ۳. شرح مثنوی معنوی مولوی (ترجمه و تعلیق)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۳ش.، 6 جلد، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی