اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرهاد دفتری
فرهاد دفتری
آثار موجود در کتابخانه
افسانه های حشاشین ۱. افسانه های حشاشین
سرشناسه: فرهاد دفتری
نویسنده: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. The Ismailis : their history and doctrines
۳. Mediaeval Ismaili history and thought
ویراستاری و مقدمه:
اسماعیلیه (مجموعه مقالات) ۴. اسماعیلیه (مجموعه مقالات) (مقدمه)
• اسماعیلیه (مجموعه مقالات)، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۴ش.
آثار ترجمه شده:
سنتهای عقلانی در اسلام ۵. سنتهای عقلانی در اسلام
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۰ش.