اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین پناهی
حسین پناهی
حسین پناهی
آثار موجود در کتابخانه
۱. چیزی شبیه زندگی
سرشناسه: حسین پناهی
انتشارات الهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. من و نازی
سرشناسه: حسین پناهی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۵ش.