اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عنایت الله شهرانی
عنایت الله شهرانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. دو بیتی های تاجیکی
(سروده های تاجیکی در بدخشان و تخار)
سرشناسه: عنایت الله شهرانی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۷۳ش.
ضرب المثلهایی دری افغانستان ۲. ضرب المثلهایی دری افغانستان
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.