اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ذبیح الله منصوری
ذبیح الله منصوری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
سرزمین جاوید ۱. سرزمین جاوید
سرشناسه: ذبیح الله منصوری
نویسنده: ماریژان موله، ارنست امیل هرتسفلد، رومن گیرشمن
انتشارات زرین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 4 جلد، ویراستار: زبیده جهانگیری
۲. کنیز ملکه مصر
سرشناسه: میکل پیرامو
نویسنده: میکل پیرامو
انتشارات زرین، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۳. فرزند نیل
سرشناسه: هوارد ملوین فاوست
نویسنده: هوارد ملوین فاوست
انتشارات زرین، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
۴. مردی بالای صلیب
انتشارات زرین، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۷۴ش.
۵. یوسف در آئینه تاریخ
۶. یک سال در میان ایرانیان
مطالعاتی در خصوص وضع زندگی و اخلاق و روحیات ایرانیان
صفار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
خواجه تاجدار ۷. خواجه تاجدار
سرشناسه: ژان گوره
نویسنده: ژان گوره
امیرکبیر، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
۸. منم تیمور جهانگشا
سرگذشت تیمور لنگ بقلم خود او
سرشناسه: تیمور گورکانی
نویسنده: تیمور گورکانی
گردآورنده: مارسل بریون
کتابخانه مستوفی، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۳ش.
صدر الدین شیرازی ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی ۹. صدر الدین شیرازی ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی
نویسنده: هانری کربن
انتشارات جاویدان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری ۱۰. دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری
سرشناسه: ژان یونیر
نویسنده: ژان یونیر
انتشارات زرین، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۱. سینوهه
پزشک مخصوص فرعون
انتشارات زرین، چاپ 16م، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
خاطرات چرچیل ۱۲. خاطرات چرچیل
نویسنده: وینستن‌لئونارداسپنسر چرچیل
صفی علیشاه، تهران، ۱۳۳۴ش.، 6 جلد