اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ویلیام شکسپیر
ویلیام شکسپیر
آثار موجود در کتابخانه
۱. The Sonnets. Complete Sonnetes
• غزلهای عاشقانه، نشر ویدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. TALES FROM SHAKESPEARE
چند داستان از شکسپیر
انتشارات جانزاده، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.