اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   تقی پورنامداریان
تقی پورنامداریان
تقی پورنامداریان
آثار موجود در کتابخانه
۱. سفر در مه
تأملی در شعر احمد شاملو
سرشناسه: تقی پورنامداریان
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.