اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پیمان آزاد
پیمان آزاد
آثار موجود در کتابخانه
در حسرت پرواز ۱. در حسرت پرواز
حکایت نفس در شعر شاملو و سپهری
سرشناسه: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲. تأمل در خویش
در خودشناسی
انتشارات هیرمند، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۳. آگاهی و دگرگونی
مباحثی در خودشناسی
نشر روشنایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
ترجمه:
۴. زندگی پیش رو
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۵. شبکه فکری
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶. نامه های کریشنامورتی
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷. پرسش و پاسخ با دانشجویان
گفتگوهایی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، سوئیس
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
گفتگو با دانشجویان آمریکای لاتین ۸. گفتگو با دانشجویان آمریکای لاتین
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.