اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد کرمی
احمد کرمی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان شمس الفصحاء محیط قمی ۱. دیوان شمس الفصحاء محیط قمی
سرشناسه: محمد محیط قمی
نویسنده: میرزا محمد محیط قمی
نشریات ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
دیوان شاطر عباس صبوحی ۲. دیوان شاطر عباس صبوحی
سرشناسه: شاطر عباس صبوحی
نویسنده: شاطر عباس صبوحی
منوچهری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
گلزار معانی ۳. گلزار معانی
نگارش‌ بزرگان‌ ادب‌ و هنر ایران‌ در دوران‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌
نویسنده: احمد گلچین معانی
ما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
دیوان شاطر مصطفی قمی ۴. دیوان شاطر مصطفی قمی
نویسنده: شاطر غلامحسین
ما، چاپ اول، ایران، ۱۳۷۷ش.
دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) مطلع الانوار ۵. دیوان حاج ملا هادی سبزواری (اسرار)
شاعر: ملا هادی سبزواری
• دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) مطلع الانوار، تالار کتاب، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: آیت الله شیخ علی فلسفی
اشراف و نشر:
دیوان حاج ملا هادی سبزواری ۶. دیوان حاج ملا هادی سبزواری (اسرار) (کوشش در نشر)
شاعر: ملا هادی سبزواری
• دیوان حاج ملا هادی سبزواری، مؤسسه فرهنگی، هنری «ما»، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: علی فلسفی‌
• دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) مطلع الانوار، تالار کتاب، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: آیت الله شیخ علی فلسفی